nhồi bằng bông len phế phẩm trong Tiếng Anh là gì?

nhồi bằng bông len phế phẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhồi bằng bông len phế phẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhồi bằng bông len phế phẩm

    * ngđtừ

    flock