nhét vào trong Tiếng Anh là gì?

nhét vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhét vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhét vào

  * ngđtừ

  wad, ram, tuck

  * thngữ

  to tuck in

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhét vào

  to stuff into, cram into