nhét mỡ vào thịt để rán trong Tiếng Anh là gì?

nhét mỡ vào thịt để rán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhét mỡ vào thịt để rán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhét mỡ vào thịt để rán

    * ngđtừ

    lard