nhét đầy trong Tiếng Anh là gì?

nhét đầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhét đầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhét đầy

    * dtừ

    fill-up

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhét đầy

    to be packed, crammed full of something