nhét kín trong Tiếng Anh là gì?

nhét kín trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhét kín sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhét kín

    * dtừ

    packing