nhét quá đầy trong Tiếng Anh là gì?

nhét quá đầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhét quá đầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhét quá đầy

    * ngđtừ

    overstuff