nghề in trong Tiếng Anh là gì?

nghề in trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghề in sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nghề in

    printing trade

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghề in

    printing (as a craft or profession)