ngọn cờ trong Tiếng Anh là gì?

ngọn cờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngọn cờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngọn cờ

    flag

    giữ vững ngọn cờ to keep the flag flying

    chiến đấu dưới ngọn cờ của đảng cộng sản việt nam to fight under the flag of the vietnamese communist party

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngọn cờ

    flag