nội bạch huyết trong Tiếng Anh là gì?

nội bạch huyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nội bạch huyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nội bạch huyết

    * dtừ

    endolymph