nóng như thiêu trong Tiếng Anh là gì?

nóng như thiêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nóng như thiêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nóng như thiêu

    * đtừ broil