nét mặt ảm đạm trong Tiếng Anh là gì?

nét mặt ảm đạm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nét mặt ảm đạm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nét mặt ảm đạm

    gloomy face