nét lèo trong Tiếng Anh là gì?

nét lèo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nét lèo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nét lèo

    * dtừ

    coloratura