nát bét trong Tiếng Anh là gì?

nát bét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nát bét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nát bét

  utterly divided, very confused

  tình hình nội bộ địch nát bét enemy were utterly divided; the enemy were torn by internal dissensions

  be completely crushed/ruined; (fig) bunch up, make a hash (of), wreek

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nát bét

  Utterly divided, very confused

  Tình hình nội bộ địch nát bét: Enemy were utterly divided; the enemy were torn by internal dissensions

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nát bét

  utterly divided, very confused