lịch làm việc trong Tiếng Anh là gì?

lịch làm việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lịch làm việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lịch làm việc

    agenda; work schedule