lịch giao hàng trong Tiếng Anh là gì?

lịch giao hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lịch giao hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lịch giao hàng

    delivery schedule