lượng bắn tóe trong Tiếng Anh là gì?

lượng bắn tóe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lượng bắn tóe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lượng bắn tóe

    * dtừ

    splash