giáo sư thực thụ trong Tiếng Anh là gì?

giáo sư thực thụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giáo sư thực thụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giáo sư thực thụ

    full professor