giáo hội la-mã trong Tiếng Anh là gì?

giáo hội la-mã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giáo hội la-mã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giáo hội la-mã

    * dtừ

    popery