đổi đi xa trong Tiếng Anh là gì?

đổi đi xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đổi đi xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đổi đi xa

    * dtừ

    relegation

    * ngđtừ

    relegate