đắp cao lên trong Tiếng Anh là gì?

đắp cao lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đắp cao lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đắp cao lên

    * dtừ

    uplift, superelevation

    * ngđtừ

    raise