đạo xi-va trong Tiếng Anh là gì?

đạo xi-va trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạo xi-va sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạo xi-va

    * dtừ

    sivaism

    * ttừ

    sivaistic