đạo gia tô trong Tiếng Anh là gì?

đạo gia tô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạo gia tô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạo gia tô

    xem thiên chúa giáo