đôi đực cái trong Tiếng Anh là gì?

đôi đực cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đôi đực cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đôi đực cái

    * dtừ

    pair