đóng thay trong Tiếng Anh là gì?

đóng thay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đóng thay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đóng thay

    * ngđtừ

    understudy

    * nđtừ

    deputize