đòi về trong Tiếng Anh là gì?

đòi về trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòi về sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đòi về

  * dtừ

  recall

  * ngđtừ

  recall

  * thngữ

  to call in

  * ttừ

  recallable