đái ra trong Tiếng Anh là gì?

đái ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đái ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đái ra

    * ngđtừ

    piss