óc buôn bán trong Tiếng Anh là gì?

óc buôn bán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ óc buôn bán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • óc buôn bán

    * dtừ

    commercialism