áo chống đạn trong Tiếng Anh là gì?

áo chống đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ áo chống đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • áo chống đạn

    * thngữ

    flak jacket

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • áo chống đạn

    bulletproof vest