wobble mirror nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wobble mirror nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wobble mirror giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wobble mirror.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wobble mirror

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    gương chuyển động xoay chiều