windward side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windward side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windward side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windward side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windward side

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phía đầu gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet