windward slope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windward slope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windward slope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windward slope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windward slope

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ nghiêng theo đầu gió

    dốc theo đầu gió