wiener schnitzel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiener schnitzel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiener schnitzel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiener schnitzel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wiener schnitzel

    Similar:

    schnitzel: deep-fried breaded veal cutlets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).