wieners nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wieners nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wieners giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wieners.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wieners

    * kinh tế

    lạp xưởng