weeping willow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weeping willow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weeping willow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weeping willow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weeping willow

    * kỹ thuật

    cây dương liễu

Từ điển Anh Anh - Wordnet