weeping-gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weeping-gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weeping-gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weeping-gas.

Từ điển Anh Việt

  • weeping-gas

    * danh từ

    hơi cay; hơi làm chảy nước mắt