watertight bulkhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watertight bulkhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watertight bulkhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watertight bulkhead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watertight bulkhead

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  ngăn không thấm nước

  hóa học & vật liệu:

  vách chắn nước