walter reed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walter reed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walter reed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walter reed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walter reed

    Similar:

    reed: United States physician who proved that yellow fever is transmitted by mosquitoes (1851-1902)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).