walter william skeat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walter william skeat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walter william skeat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walter william skeat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • walter william skeat

    Similar:

    skeat: English philologist (1835-1912)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).