turdus pilaris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turdus pilaris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turdus pilaris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turdus pilaris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turdus pilaris

    Similar:

    fieldfare: medium-sized Eurasian thrush seen chiefly in winter

    Synonyms: snowbird

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).