turdus migratorius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turdus migratorius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turdus migratorius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turdus migratorius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turdus migratorius

    Similar:

    robin: large American thrush having a rust-red breast and abdomen

    Synonyms: American robin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).