turdus iliacus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turdus iliacus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turdus iliacus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turdus iliacus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turdus iliacus

    Similar:

    redwing: small European thrush having reddish flanks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).