torsional soring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torsional soring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torsional soring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torsional soring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • torsional soring

    * kỹ thuật

    lò xo xoắn