torsional center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torsional center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torsional center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torsional center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • torsional center

    * kỹ thuật

    tâm xoắn