torsion strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torsion strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torsion strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torsion strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • torsion strength

  * kỹ thuật

  độ bền vặn

  độ bền xoắn

  xây dựng:

  cường độ chống xoắn