timber set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timber set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timber set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timber set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • timber set

  * kỹ thuật

  vành bánh

  xây dựng:

  cột gỗ chống lò

  hàng cột gỗ chống

  hóa học & vật liệu:

  khung giàn gỗ