timbered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timbered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timbered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timbered.

Từ điển Anh Việt

 • timbered

  * tính từ

  bằng gỗ; được xây dựng bằng các xà gỗ, được xây dựng bằng một khung gỗ (về nhà)

  trồng cây, trồng gỗ; có nhiều cây gỗ (về đất)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • timbered

  * kỹ thuật

  được chống bằng gỗ

  xây dựng:

  được lát gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • timbered

  furnished with or made of wood or timbers

  timbered walls

  Antonyms: untimbered

  covered with growing timber

  thickly timbered ridges clothed with loblolly pine and holly

  hills timbered up to their summits