untimbered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

untimbered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm untimbered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của untimbered.

Từ điển Anh Việt

 • untimbered

  /' n'timb d/

  * tính từ

  không trồng rừng

  không được cung cấp gỗ

  không xây dựng bằng gỗ, không làm bằng gỗ

  không lát gỗ xung quanh (miệng giếng...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • untimbered

  lacking timbers

  an untimbered boat

  Antonyms: timbered

  without trees

  an untimbered area