takeover of the subsidiary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

takeover of the subsidiary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm takeover of the subsidiary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của takeover of the subsidiary.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • takeover of the subsidiary

    * kinh tế

    sự mua lại, sự tiếp quản một công ty con