symmetry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symmetry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symmetry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symmetry.

Từ điển Anh Việt

 • symmetry

  /'simitri/

  * danh từ

  sự đối xứng; tính đối xứng

  cấu trúc cân đối

 • symmetry

  [phép, tính] đối xứng

  s. of a relation tính đối xứng của một liên hệ

  axial s. phép đối xứng trục

  central s. phép đối xứng qua tâm

  hydrokinetic s. phép đối xứng thuỷ động lực

  odd s. phép đối xứng lẻ

  plane s. phép đối xứng phẳng

  rotational s. (hình học) phép đối xứng quay

  skew s. phép đối xứng lệch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • symmetry

  * kỹ thuật

  cân đối

  đối xứng

  xây dựng:

  phép đối xứng

  sự cân đối

  sự cân xứng

  y học:

  sự đối xứng

  toán & tin:

  tính đối xứng hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet