suspension bracket eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suspension bracket eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suspension bracket eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suspension bracket eye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suspension bracket eye

    * kỹ thuật

    lỗ tai treo hệ lò xo